Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

Koszty eksploatacji pompy ciepłaPrawidłowo zaprojektowana i właściwie wykonana instalacja węzła cieplnego pracującego z wykorzystaniem pompy ciepła ze swej istoty ponad ¾ wytworzonej energii pozyskuje ze źródeł odnawialnych takich jak np.: ziemia,alil-watches woda czy ścieki. Pozostała część energii dostarczana jest w postaci prądu elektrycznego zasilającego sprężarkę pompy ciepła i pompy obiegowe. Dlatego kosztem eksploatacji takiego systemu są jedynie wydatki poniesione na zakup dostarczonego prądu. Dzięki stałemu postępowi technicnmu sprawność instalowanych pomp ciepła stale rośnie. Sprawność ta, oznaczana wskaźnikiem COP, wyrażana jest stosunkiem energii cieplnej wytworzonej przez pompę ciepła do ilości prądu, jaki został przez pompę zużyty do wyprodukowania tej energii. Aktualnie standardem dla pomp ciepła jest wskaźnik COP nie mniejszy niż 4. Dla pomp ciepła NIBE Fighter 1140, 1240 i 1250 wskaźnik COP jest wyższy niż 5, co zostało potwierdzone przez niezależne instytucje badawcze i certyfikacyjne działające w branży. Im wskaźnik COP jest wyższy tym eksploatacja systemu jest tańsza.

cvvchecker.co


Nie bez znaczenia jest także to, że poza swoim walorem ekonomicznym i ekologicznym, systemy pracujące w oparciu o pompy ciepła zużywają wyłącznie energię elektryczną produkowaną w Polsce przy użyciu rodzimego węgla. Zatem użytkownik pompy ciepła nie jest uzależniony od dostaw gazu czy ropy naftowej z Rosji czy innych państw. Może on także korzystać z tańszych ofert taryf ekologicznych proponowanych przez dystrybutorów prądu, co także obniża replicas relojes lujo koszty eksploatacji. Poza tym nie trzeba do nich wsypywać opału ani czyścić z popiołu. Poniewż nic w sobie nie spalają w ogóle nie zatruwają naszego miejsca zamieszkania dymem i toksycznymi spalinami.

Niestety zdarza się, że pomimo zainstalowania pompy ciepła charakteryzującej wysokim wskaźnikiem COP Inwestor nie uzyskuje w czasie jej eksploatacji takiego spodziewanego poziomu tego parametru. Zwykle przyczyną takiego stanu jest:

- zły dobór pompy ciepła dla konkretnego obiektu – zwykle za słaba pompa;

- niewydolne dolne źródło ciepła, z którego pompa czerpie energię – zwykle zbyt mała powierzchnia wymiany, zbyt duże obciążenie chłodnicze gruntu, za mała ilość lub temperatura wody;

- niewłaściwie wykonana instalacja centralnego ogrzewania w budynku – zwykle zbyt mała powierzchnia wymiany grzewczej współpracującej z nisko parametrowym węzłem cieplnym, zła hydraulika układu.

Takie błędy popełniają osoby instalujące pompy ciepła bez odpowiedniego przygotowania, często „okazyjnie tanio”. Proszę wierzyć, nie warto powierzać wykonawstwa podmiotom, nie posiadającym udokumentowanego doświadczenia. Wykonane prawidłowo replicas breitling instalacje są bardzo skuteczne i tanie w eksploatacji, a co bardzo ważne bezobsługowe i nie przysparzające kłopotów.

SZANOWNI PAŃSTWO! RADZIMY, ABY DECYDUJĄC SIĘ NA WYKONANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ PRACUJĄCEJ W OPARCIU O POMPĘ CIEPŁA KORZYSTALI PAŃSTWO Z USŁUG FIRM Z UDOKUMENTOWANYM DOŚWIADCZENIEM I Z ODPOWIEDNIMI REFERENCJAMI W TEJ DZIEDZINIE. NAPRAWDĘ WARTO!

Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia