Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

KalendariumZarząd Spółki GEO-TERM Polska S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

- Raport okresowy za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 roku;

- Raport okresowy za III kwartał 2014 r. – 14 listopada 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że niniejszy harmonogram nie mógł zostać opublikowany w terminie określonym w Regulaminie ASO z uwagi na fakt, iż dostęp do systemu EBI Emitent uzyskał dopiero z dniem 14 sierpnia 2014 r.

Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia