Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

Kontakt dla InwestorówDane osoby odpowiedzialnej w Spółce za kontakty inwestorskie:
mgr inż. Leszek Matula
tel.: (+48) 33 471 19 14
lmatula@geo-term.pl

Dane Autoryzowanego Doradcy:
Prometeia Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-102 Wrocław, ul. Rynek 36/37
tel.: (+48) 71 33 72 814
biuro@prometeia.pl

Dane Animatora Rynku:
Dom Maklerski BDM S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 27
tel.: (+48) 800 312 124
www.bdm.pl


Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia