Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

finansowanie inwestycjiInstytucje i jednostki samorzadu terytorialnego (w tym min.: domy pomocy społecznej, szkoły, obiekty sportowe), instytucje kościelnych osób prawnych i inni inwestorzy instytucjonalni mogą uzyskać dofinansowanie planowanych inwestycji. Naszym Klientom pomagamy w uzyskaniu niezbędnych dotacji, w części umażalnych pożyczek lub kredytów.

Zabiegamy skutecznie o to, by udział środków własnych Inwestora był możliwie jak najniższy. Doradzamy i współuczestniczymy w wypełnieniu stosownych dokumentów i rozliczeniu przyznanej pomocy. Posiadamy w tym spore doświadczenie i osiągnęcia. Przyznane i rozliczone z nami dotacje liczymy w milionach złotych. W przypadku realizacji przez naszą firmę dofinansowywanej inwestycji nasza pomoc w zamknięciu tzw. "montażu finansowego zadania" nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami, które zawarte są wówczas w cenie wykonywanego zadania.

Dotychczas zrealizowane przez nas projekty powstały dzięki pomocy finansowej:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- Fundacji EkoFundusz w Warszawie,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

- Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zakopanem.


Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia