Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2022 r. Geo-Term Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLGTRMP00010)

Spółka GEO-TERM POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Oświęcimiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2022 roku, na godzinę 12:00 w Katowicach pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach (40-064).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza wraz z projektem pełnomocnictwa
4/ Informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej delegowany do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu

Załączniki:

Geo-Term Polska_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

Geo-Term Polska_Projekty uchwał na zwołane ZWZ.pdf

Geo-Term Polska_formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika wraz z wzorem pełnomocnictwa.pdf

Geo-Term Polska_liczba akcji i głosów.pdf